Infolinia:
784 776 041

Referendum

Akcja #bruskimusiodejsc


Bydgoszcz to mała ojczyzna ludzi, którzy związali z nią swoje życie osobiste i zawodowe. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszego miasta, po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw”, zawiązał się komitet referendalny, który postawił sobie za cel, by jeszcze przed upływem kadencji Bydgoszczanie mogli zdecydować, czy Rafał Bruski powinien w dalszym ciągu być prezydentem Bydgoszczy. W  odczuciu wielu mieszkańców każdy dzień sprawowania władzy przez obecnego prezydenta jest dla Bydgoszczy dniem straconym.

Rafałowi Bruskiemu zarzucamy w szczególności:

  1. Brak strategii i wizji rozwoju  Bydgoszczy,
  2. Fatalną postawę w stosunku do przedsiębiorców tworzących i utrzymujących miejsca pracy w naszym mieście poprzez nieliczenie się z ich oczekiwaniami, czego przykładem jest Bydgoski Klaster Przemysłowy,
  3. Podwyższanie czynszów mieszkań komunalnych i socjalnych bez liczenia się z możliwościami finansowymi ich najemców,
  4. Katastrofalną politykę czynszową w stosunku do najemców lokali komercyjnych, skutkującą upadkiem wielu rodzinnych sklepów i warsztatów usługowych w budynkach będących własnością miasta,
  5. Podwyższanie opłat (woda, śmieci, podatki lokalne, itp.) wbrew woli mieszkańców,
  6. Upadek bydgoskiego sportu, którego kompromitującym obrazem jest stan bydgoskiej piłki nożnej (Zawisza Bydgoszcz) i żużla (Polonia Bydgoszcz),
  7. Upolitycznienie spółek miejskich, w których zatrudnienie na kluczowych stanowiskach znalazły osoby związane z zapleczem politycznym prezydenta,
  8. Brak zdolności negocjacyjnych, a tym samym skuteczności w pozyskiwaniu i rozdysponowywaniu środków unijnych dla Bydgoszczy.
  9. Niedostateczne realizowanie inwestycji w zakresie utwardzania dróg osiedlowych.

Za szczególnie aroganckie, nieliczące się z odczuciami większości mieszkańców Bydgoszczy, uważamy podpisanie przez Rafała Bruskiego „Deklaracji Prezydentów o współdziałaniu Miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji”. Deklaracja ta wikła nasze miasto w partyjną wojnę polsko-polską oraz nie uwzględnia konsekwencji, jakie niesie ze sobą uleganie presji migracyjnej dyktowanej polityczną poprawnością. Bydgoszczanie są gotowi pomagać osobom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych, ale bez ideologicznego przymusu i moralnego szantażu, któremu są poddawani.

Bydgoszcz zasługuje na Prezydenta, który byłby w stanie podołać odpowiedzialności, jaka związana jest z tym urzędem. Bydgoszcz zasługuje na Prezydenta, który rozumie i wsłuchuje się w potrzeby jej mieszkańców. I możliwie kierującego się ich interesem, a nie partii politycznej, która go nominowała. Bydgoszcz potrzebuje wreszcie Prezydenta z klasą i autorytetem, nieskłóconego ze swoimi mieszkańcami, w których tkwi siła do tego, by stworzyć z Bydgoszczy rzeczywistą, a nie wirtualną metropolię; metropolię na miarę jej potencjału, z którego obecny prezydent nie tylko nie potrafi skorzystać, ale wręcz go marnotrawi. Dlatego chcemy oddać głos Bydgoszczanom, bo mają prawo do wyrażenia swojej woli nie tylko podczas wyborów, które odbywają się co cztery lata, ale także wówczas, gdy w ich odczuciu prezydent działa przeciwko ich interesom. Demokracja daje im takie prawo.